O Areálu

KOMERČNÍ A INDUSTRIÁLNÍ PARK KBELY Mladoboleslavská 347/15, 197 00 Praha 9. Areál Kbely je uzavřeným areálem asi 150.000 m2 a nachází se v severovýchodní části Prahy, na uzlu hlavních výpadovek silnic na Drážďany, Mladou Boleslav, Hradec Králové. Nově je díky tunelového komplexu Blanka dobře propojen i s levobřežní částí Prahy. Cílem projektu je postupná přeměna a zatraktivnění areálu pro široké spektrum uživatelů, pronajmutí maximálního množství nemovitého majetku nebo prodej částí areálu.

Popis Projektu

V areálu PAL-Kbely (dále jen Areál Kbely) byly po léta vyráběny komponenty pro automobilový průmysl. Po privatizaci lokality v devadesátých letech byl areál odkoupen společností Magna, známé kanadské firmy působící v automobilovém průmyslu. 

V bezprostřední blízkosti areálu se nachází mnohá zařízení, mezi nimi golfové hřiště, obytné čtvrti, soukromé letiště pro malá letadla s budovami zázemí, stanice metra. Na druhé straně hlavní silnice se nalézá největší vojenské letiště v Praze, v bezprostředním sousedství je opravárenská společnost LOM. Celý areál disponuje kapacitními přípojkami plynu, elektřiny, dešťové i splaškové kanalizace a jedná se z hlediska ÚP o stabilizované území. 

K jihozápadní hranici podél sektorů 1, 5, 3 se nachází nová silnice, která spojuje Kbely a ulici Mladoboleslavskou se čtvrtí Letňany. Tuto komunikaci používá asi 15.000 aut denně.

Z druhé strany této silnice plánuje švédská mezinárodní developerská společnost SKANSKA postavit novou rezidenční výstavbu s více než 100.000 m2 bytové plochy pro cca. 7 000 nových obyvatel.

Ze severu je přilehlý pozemek LOM, státem vlastněná společnost pro údržbu a renovace letadel a vrtulníků.

Podle stávajícího územního plánu města mohou být plochy areálu využity jako místo pro lehký průmysl, jako administrativní budovy, garáže, čerpací stanice, malo- i velkoobchody atd. Klienty mohou být výrobní podniky, opravny aut a strojů, stavební firmy, velkoobchody, call-centra apod. Díky nové silnici (Polaneckého) a očekávanému vývoji masivní bytové výstavby v okolí místa se dá očekávat poptávka na komerční výstavbu. 

Magna ukončila své výrobní aktivity v místě před cca 10 lety a prodala výrobní linky indické společnosti, která si pro svou administrativu a sklady pronajímala areál do března 2010. Od té doby je areál prázdný.

V poslední době MHMP připravil nový koncept územního plánování. Tento koncept by měl být schválen během 3 – 5 let. Podle nové urbanistické koncepce umožní rezidenční i komerční vývoj (připravuje se zde “smíšené využití“). Nová pravidla umožní vybudovat až na 90 % pozemků třípatrové budovy. Navrhované parametry a existence dnešních 70.000 m2 zastavěné plochy tím umožní využití nejméně 100.000 m2. Přesto není vyloučené, a na základě dosavadních konzultací lze předpokládat, že výška objektů by mohla být navýšena až na 5 pater.

NÁŠ TÝM

PETR HOLÍK

CEO/generální ředitel

holik@arealkbely.cz

Ing. ALAN GüTL

president of management board
předseda správní rady

guetl@arealkbely.cz

Eugen Roden

vice president for finances
finanční ředitel

rodanogen@arealkbely.cz 

Roman Krajíček

marketing/marketing

+420 732 138 502

krajicek@arealkbely.cz

Ing. Zdeněk Vavřínek

facility management

vavrinek@arealkbely.cz

NAŠI KLIENTI A PARTNEŘI